(iFinnmark)

Herr redaktør.

Hammerfest kommune har igjen billigsalg på kommunale leiligheter omkring i byen, fordi de ikke evner å vedlikeholde dem.

Hammerfest kommune vil også bygge nye leiligheter, konsentrert på ett område, for å kunne tilby tidligere rusmisbrukere rehabiliterende bosted.

Å bygge nye leiligheter er normalt mye dyrere enn å renovere gamle.

Å konsentrere tidligere rusmisbrukere på ett sted er stigmatiserende, og et hinder for generell integrering. Det er heller ikke ønskelig verken for naboer eller innflyttere.

Å plassere tidligere rusmisbrukere anonymt omkring i allerede etablerte boligområder er faglig og erfaringsmessig det beste og mest ønskelige for alle parter.

Hvorfor bruker ikke Hammerfest kommune pengene på renovering av noen av sine slitne leiligheter, og så ei diskrét integrering der av tidligere rusmisbrukere, anonymt spredt rundt i byen?

Hvorfor velger Hammerfest kommune den dyreste og dårligste løsningen?

Kan det være fordi det er den enkleste?

Og - har kommunen nå en klar plan for å forhindre at også de planlagte, nye leilighetene forfaller til dumpingsprisnivå?