Letter på korona-tiltak: – Det er utrolig viktig for helsen

Lokalpolitikerne samler seg om å lempe på korona-tiltak, spesielt for å lette byrden for barn og unge.