(iFinnmark)

I kommunestyret i Hammerfest 12.mai i år, behandlet vi et forslag om at Hammerfest kommune skal utarbeide en egen handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Forslaget ble vedtatt mot KrF sine 3 stemmer.

VISJON for Hammerfest kommune må være at alle som bor i vår kommune skal åpent og fritt kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, seksualitet, hvem man velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet.

MÅLET med planen må være å øke kunnskapen om og respekten for kjønnsmangfold, skape større trygghet for de av oss som bryter med kjønns- og/eller seksualitetsnormen og øke kompetansen i samfunnet.

Mer kunnskap om ulike kjønnsuttrykk og seksuell orientering vil fremme frihet og større handlingsrom for alle innbyggere.

I Norge kan vi i stor grad leve våre liv i frihet uavhengig av kjønn, religion og seksualitet. Mye er forankret innenfor lovverk og nasjonale føringer. Jeg kan blant annet nevne felles ekteskapslov for heterofile og homofile par, kirkelig vigsel av likekjønnede og ikke minst avkriminalisering av homofili i 1972, d.v.s. 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

Men vi har fortsatt en vei å gå i religiøse samfunn og menigheter der vi ser lavere toleranse for seksuelle minoriteter enn samfunnet ellers.

Vi har en vei å gå blant de med minoritetsbakgrunn. Der de forteller at mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er redde for negative reaksjoner fra familie og de etniske miljøene de har bakgrunn fra.

Vi har en vei å gå når selvmord blant homofile er dobbelt så høy som ellers i befolkningen.

Vi har en vei å gå når ungdomsskoleelever, gjennom undersøkelser, hadde brukt homo og homse som skjellsord, over 74% av guttene noe mindre av jentene. 47 % av elevene svarte at de oppfatter homo som negativt.

Som medlem av arrangementgruppa for Pride i Hammerfest, Oddbjørn Kråkøy-Pedersen, nylig sa: "Da jeg selv gikk på ungdomsskole, var homo mest brukt som skjellsord. Det er bra og på høy tid at det kommer en plan. En slik plan får minsket stigmaet mot homofile, transkjønnede og så videre."

Jeg ser frem til at Hammerfest kommune får en egen plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er på høy tid!

Tilslutt vil jeg ønske Hammerfest Pride 2022 lykke til med sitt arrangement 21.juli.

Vi har fortsatt en vei å gå, der mangfold og inkludering, burde være en selvfølge.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Se hvem som var med på å feire Pride i Hammerfest!