(iFinnmark)

Dette er en tankevekker til ordfører og administrasjonen i Hammerfest kommune. Tenk bolyst.

Ser i Finnmark Dagblad fra 13. april hvor Hammerfest-ordfører Wikstrøm uttaler seg om viktigheten av båtforbindelse til Sørøya før påsken. Det var snakk om anløp på påskeaften. Engasjementet var prisverdig. Han tenkte på veiforbindelsen til Lotre fra Storelv (Sandøybotnveien) som hører med til reiseruten når man skal til Storelv, Båtsfjord og Kopperdalen.

Lotre er det mest trafikkerte anløp på Sørøysund Ekspressens rute. Grunnen kan være at det bor sju personer i Sandøybotn, pluss hyttebeboere, turister og andre reisende som benytter seg av veiforbindelsen som vinter.

En av de fastboende er en betydelig næringsdrivende som driver blant annet Fiskernes Gjestestue. For dem er det viktig at veien er farbar hele året. Og da særlig i påskehelgen. Det gjelder også andre fastboende, tilreisende og hytteboere som det er mange av.

Veien har tidligere år blitt åpnet som oftest til påsken. I år var dette umulig å få til, selv etter påtrykk fra flere interesserte. Veien skulle ikke åpnes før etter påske. Dagen etter 2. påskedag begynte åpningen av veien. Hva var hensikten med det? For meg er det helt uforståelig.

Veien er tilknyttet fergeforbindelsen som tilsier at den burde holdes åpen hele året. Selvsagt er det vanskelig med store snømengder og rasfare om vinteren. Man må regne med at en tid om vinteren er ikke dette mulig. Da må båtforbindelse til Sandøybotn etableres. Jeg frykter at bosetningen i Sandøybotn vil være i fare hvis dagens forhold fortsetter. Dette vil være høyst beklagelig og et stort tap for vår kommune.

Når våren er på kommer må Sandøybotn-veien åpnes fra Lotre til Storelv så snart forholdene tilsier det. I år var værforholdene gunstig for åpning. Derfor var det høyst beklagelig at så ikke skjedde. Jeg foreslår at kommunestyret lager en egen sak om hvordan Sandøybotn-veien skal brøytes i fremtiden.

Hammerfest kommune sliter med nedgang i folketallet. Tilgang til Sørøya, sommer som vinter, skaper bolyst blant byens befolkning. Og andre som tenker seg å bosette seg i vår by og kommune.